laboratorij - U Produkciji

SHEHE

Blokada

2017., short documentary, director: Dragutin Kliček 

"SheHe" is a story about the transformation of a transgender person: Anita becomes Saša. In this documentary film we follow a couple in which one of the partners is a transgender person who is about to start...

Saznaj više

ONAON

Blokada

2017., kratki dokumentarni, redatelj: Dragutin Kliček

"Onaon" je priča o transformaciji transrodne osobe, iz Anite u Sašu. U ovom dokumentarnom filmu pratimo par u kojem je jedna od partnerica transrodna osoba koja uskoro kreće sa procesom operacija i hormonskih terapija. Kroz praćenje tog procesa, u vidu kombiniranog "video dnevnika" kojeg on/a sama snima, sa dodanim situacijama koji se bilježe od strane filmske ekip...

Saznaj više

SOMETHING SPECIAL

Blokada

2017., short documentary, director: Katerina Duda

A documentary film about empty and abandoned corporate buildings and people who are maintaining them.

Saznaj više

NEŠTO POSEBNO

Blokada

2017., kratki dokumentarni, redateljica: Katerina Duda 

Dokumentarni film o praznim i napuštenim korporacijskim zgradama i ljudima koji ih održavaju.

Saznaj više

SPRINKLING

Blokada

2017., short documentary, director: Petra Slobodnjak

In some parts of central, eastern and northwestern Croatia mother and her newborn baby’s homecoming from the hospital is accompanied by a custom known as sprinkling. Relatives, friends and neighbors express their joy by sprinkling of feathers and paper materials over the yard, and unusual pranks are expected as part of the celebration. This custom has no written rules, and is thus carr...

Saznaj više

SIPANJE

Blokada

2016., kratki dokumentarni, redateljica: Petra Slobodnjak

U nekim dijelovima središnje, istočne i sjeverozapadne Hrvatske dolazak majke i novorođenčeta iz bolnice popraćen je običajem poznatim pod nazivom sipanje. Rodbina, prijatelji i susjedi iskazuju veselje zasipavanjem dvorišta perjem i papirima, a neuobičajeni nestašluci postaju očekivani dio slavlja. Ovo je običaj koji nema pisana pravila te ga svatko provodi na drugačiji...

Saznaj više